Svetovanje

Poleg strokovnih svetovanj pri novogradnjah in prenovah objektov vam nudimo tudi izdelavo študij izvedljivosti in energetskih izkaznic.

SVETOVANJE

V zvezi z projektom novogradnje ali prenove objektov. Vedno težimo k temu, se s stranko definira optimalna izvedba z uporabo URE in OVE do smiselnosti in ekonomske upravičenosti izvedbe investicije.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Zajema celoten objekt z obravnavo in porabo vseh virov energije in vode ter izdelava pregledov in ekonomske upravičenosti izvedbe ter rangiranje ukrepov.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Zajema posamezni ukrep uvedbe OVE in URE. Z študijo obdelan investicijski ukrep.

  • okoljevarstveni kazalci
  • ekonomska upravičenost z odplačilnim rokom in ISD listina stopnje donosnosti
  • tehnično izvedbo
  • alternativni viri energije
  • možni terminski plan
  • možni viri financiranja (krediti, subvencije, lastna sredstva)

POMOČ PRI PRIPRAVI VLOG

Za kredite EKO ter pridobitev subvencij za OVE s pripravo ID investicijske dokumentacije.

IZRAČUN ENERGETSKE BILANCE PO METODOLOGIJI PHPP 07'