Inženiring

V okviru inženiringa investitorjem tudi svetujemo kako najbolj učinkovito in pravilno izkoristiti energijo.

Nudimo vodenje in izvajanje vseh vrst objektov, kompleksnih energetskih objektov, oz. sistemov. Zajemamo vse faze projektov:

 • idejna zasnova,
 • energetski pregled,
 • idejni projekt,
 • študija izvedljivosti,
 • pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • projekt za razpis,
 • projekt za izvedbo,
 • izdelava izračuna energetske bilance po metodologiji PHPP 07′,
 • nadzor,
 • projekt izvedenih del in
 • uporabno dovoljenje.

Svetujemo kako najbolj učinkovito in pravilno izkoristiti vašo energijo!