Storitve

Svetovanje

 • svetovanje pri novogradnjah ali prenovah objektov
 • energetske izkaznice
 • študije izvedljivosti
 • pomoč pri pripravi vlog
 • izračun energetske bilance po metodologiji PHPP 07′

Projektiranje

 • ogrevanje
 • hlajenje
 • prezračevanje z rekuperacijo
 • fotovoltaika
 • geotermalna energija

Nadzor

 • industrijske zgradbe
 • stanovanjske zgradbe
 • predvsem na področju pasivne in nizkoenergijske gradnje
 • vodenje in tehnična pomoč investitorju

Inženiring

 • vodenje in izvajanje vseh vrst objektov
 • kompleksni energetski objekti in sistemi
 • zajemamo vse faze projektov
 • svetujemo kako najbolj učinkovito in pravilno izkoristiti energijo